آهنرباهای الکتریکی پر قدرت

آین شرکت انواع آهنرباهای الکتریکی پر قدرت تولید می کند که می تواند تمامی قطعات آهنی را جذب نماید قدرت جذب می تواند تا بیش از 10 تن (10000 کیلوگرم) باشد

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید