نمایشگرهای دیجیتالی

با توجه به نیاز صنایع در اطلاع از میزان و چگونگی فرایندهای سیستم و مشاهده مقدار کلی و لحظه ای قسمتهای مختلف خط تولید. نظیر دبی ، سرعت ، آمپر ، ولتاژ و جریان سیالات و غیره ........ ، این شرکت دستگاههایی را به مرحله تولید درآورده است که می تواند بطور دقیق آنها را نمایش دهد ، اینگونه نمایشگرها میتوانند در ابعاد و تعداد ارقام دلخواه به نمایش درآورده شوند بطوریکه از فاصله دور توسط اپراتور قابل تشخیص باشند. و یا اینکه همزمان روی کامپیوتر نیز نشان داده شوند بعنوان مثال می تواند فرایند پر شدن یک مخزن بصورت صفر تا 100 درصد را هم روی کامپیوتر بصورت نمودار ، همراه با اعداد و ارقام نمایش دهد و هم توسط نمایشگرهای بزرگ نشان داده شود. علاوه بر آن می تواند دبی و فلوی ورودی و خروجی و درجه حرارت سیال و یا فلو و دبی هوا و یا فشار و درجه حرارت مخزن را نیز به همین ترتیب نمایش دهد ، از ویژه گیهای دیگر اینکه می توانند به PLC وصل شوند و یا با دستگاههای هوشمند دیگر ارتباط برقرار نمایند و اطلاعات لازم را انتقال دهند. این دستگاهها می توانند تمامی اطلاعات را نیز ذخیره نمایند و بطور مرتب و منظم شده در هر تاریخ و ساعتی که بخواهند در اختیار مدیران مربوطه قرار دهند. یکی دیگر از ویژگیهای جدید این است که می تواند اطلاعات را توسط شبکه های مخابراتی تا فاصله های بسیار دور انتقال دهد بعنوان مثال می توان یک سیستم صنعتی که در فاصله چند کیلومتر قرار دارد همیشه اطلاعات آن را بصورت online دریافت نمود

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید