سایلنسر یا تجهیزات کاهنده آلودگی صوتی

    امروزه به دلیل گسترش صنایع ، مشکلات ناشی از آن نیز به طبع آن افزایش پیدا کرده است یکی از این مشکلات آلودگی صوتی می باشد چنانچه شدت صوت بیشتر از 80 دسیبل باشد برای افرادی که بیشتر در معرض این صداها می باشند باعث آسیب غیر قابل برگشت به سیستم شنوایی آنها می گردد همچنین می تواند سبب آسیب جدی به سیستم عصبی و حتی دستگاه گوارش این افراد شود.

اگر آستانه شنوائی صوت را (I0 = 10-12 w/m2) شدت مبنا در نظر بگیریم آنگاه شدت نسبی یا تراز شدت صوتی با شدت L از رابطه زیر بدست می آید .

(بر حسب بل)       LI=log I/I0                 (بر حسب دسیبل)  LI=10log L/L0  

بطور مثال شدت آستانه دردناکی w/m2 1 میباشد که برای این شدت تراز صدا برابر :

 L1= 10 log 1/10-12 = 120  دسیبل

حال چنانچه تراز فشار  صدا را بخواهیم ، از رابطه زیر بدست می آید .

SPL=20log P/P0

P0= فشار صوت مرجع 20μPa

P = فشار صوت

برای توان صوت  نیز روابط زیر صدق می کند .

SWL=10log W/W0

W0 = توان صوت مبنا wath 12-10

W = میزان توان صدا

جهت برخورد با آلودگی صوتی موجود در صنایع مختلف و کنترل آن روشهای مشخص و متنوعی وجود دارد که تنوع آنها بدلیل متفاوت بودن منابع تولید صوت ، شرایط فیزیکی و هدف از کنترل میباشد. با توجه به میزان کاهش مورد نیاز کاربری روشهای کنترلی متفاوت است و به عبارتی جهت رسیدن به آلودگی صوتی بسیار پائین روشهایی پیچیده و با جزئیات مشخص تر بکار می رود اما چنانچه نیاز به کاهش کمی در صدای موجود باشد می توان با روشهای کلی تر به این اهداف دست یافت . جهت کنترل و کاهش آلودگی صوتی در صنایع بهتر است ابتدا راههای اولیه کاهش و متعاقب آن روشهای پیشرفته تر که برای هر قسمت دارای مشخصات خاصی از نظر اجرایی است ، بکار رود .

بطور کلی آلودگی صوتی که در صنایع ایجاد می شود ناشی از موارد ذیل می باشد.

1) آلودگی صوتی ناشی از فن ها

2) آلودگی صوتی ناشی از موتور های الکتریکی

3) آلودگی صوتی تولیدی توسط کمپرسور ها و پمپ ها

4) آلودگی صوتی تولیدی توسط موتورهای دیزل 

5) آلودگی صوتی تولیدی توسط لوله های انتقال سیال

برای هر کدام از موارد فوق روشهای متفاوتی جهت از بین بردن آلودگی صوتی وجود دارد

این شرکت تحقیقات وسیعی روی دستگاههای کاهنده آلودگی صوتی انجام داده که منجر به طراحی ، ساخت و نصب سایلنسرهای صنعتی به شکلهای مختلف گردیده است. و در صنایع مختلف اجرا شده است

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید